.

Menu

Wizard Star Night

 

Denne tutorial er skrevet i pspX2ultimate men burde kunne lavet i tidligere og senere versioner af psp.

 

Materialerne kan downloades her.

Du skal bruge filteret Alienskin og Animation shop for at lave denne tutorial.

Åben et nyt rasterlayer på 800x600 pixels og sæt din forgrundsfarve til

#8597ba og din baggrundsfarve til #462f57

Lav en radial gradient med følgende indstillinger:

2.Åben tuben TCH-PAY-planete-002 aktiver den og paste som nyt layer på din gradient

3. Gå ud i din layerspalette og dupliker tubenTCH-PAY-planete-002 så du nu har 2 layers med tuben.

Gå i image sørg for at dit Copy af raster2 er aktivt, tryk mirror.

4. I værktøjslinjen aktiverer du din smudgebrush med følgende  indstillinger.:

Så skal du forsigtigt fjerne månen i venstre side af dit layer kør rundt med smudgebrush til den er væk.

Du skal også lige bruge  smudge brush i kanten forneden på tuben se mit billede.

merge down. Ryk tubelaget lidt op mod kanten øverst.

5. Åben tuben gammelt kort og paste som nyt layer på dit billede.

Resize tuben gammelt kort med 85% ikke flueben i alle layers.

og placer tuben som på mit billede.


 

Åben tuben Wizard og paste as new layer, resize tuben 2 gange 85% og placer den som på mit billede:

Vælg i menulinjen adjust/brightness and contrast/clarify:


7. Åben tuben Globus paste som nyt layer på dit billede og resize 3x85% ikke flueben i alle layers,

og placer den som på mit billede, se nedenfor.


tilføj adjust clarify til globussen med samme indstillinger som vist ovenfor på troldmanden.

Samt drop shadow med  følgende indstillinger:


8. Stil dig på laget med troldmanden og aktiver din lasso med feather 0 og smoothing 0 forstør dit billede lidt, så er det nemmere at lave en nøjagtig selection rundt om

 den grønne sten på troldmandens stav. Behold selection på.

 Vælg edit- cut og paste as new image, tryk copy på kuglen du har klippet ud ,åben animationshop og tryk paste as new animation.

9.Tryk på effekt og insert image effekt find underwater.og tryk på knappen customize og sæt indstillingerne som vist nedenunder:

tryk ok.

Du har nu 6 layers i din underwater animation fjern den første ramme i animationen så du har 5 tilbage.

Stadig i animation shop tryk edit select all og tryk edit copy,  og gå tilbage  i paintshop pro igen; og tryk paste as new image.

9. Gør din kugle fra troldmandens stav aktiv, og du vil se du har 5 layers kald dem for nemheds skyld layer 1-2 osv. til alle 5 lag er omdøbt.

Stil dig på kuglelag 1 og gør det lag aktivt luk øjnene på de øvrige 4 lag
 

Vælg edit copy og paste ind i selection på troldmandens stav.

10. Gør troldmandslaget aktivt højreklik og tryk nyt rasterlayer.

11.Gå i layers i menulinjen og tryk layer view currently only:


 

Du kan kun se det tomme lag du lige har åbnet med en selection på.

Stil dig på dit kuglelag 2 og tryk copy, stil dig på dit tomme lag med selection, og tryk paste into selection.

Du har nu et layer hvor der kun er en kugle synlig. luk øjet på dette lag, højreklik og tryk nyt rasterlayer.

Gør dit kuglelag 3 aktivt copy og paste into selection, sådan fortsætter du til du har brugt alle 5 lag i kuglen,

Husk at åbne et nyt rasterlayer for hver gang.!

12. Fjern din selection du skulle gerne have 1 lag med kugle på troldmanden samt 4 mere.

Tryk layers view all se anvisningen ovenfor.

13. Vælg  rasterlayer 2  i din layerspalette, det med månen.

Tryk igen layers view currently only på samme måde som tidligere.

14. Tegn  en frihånds selection på dit rasterlayer 2 og dupliker det 4 gange så du har 5 layers ialt.

15. Luk øjnene på de fire af lagene så du kun har rasterlayer 2 åbent.

16 Gå i effekt Alienskin xenofex costellation med følgende indstillinger og tryk ok.

 

17. Luk øjet på dit første af dine selection lag og åben øjet på nr2  og gør det aktivt

Vælg Alienskin xenofex costellation, og tryk på Random Seed.

Åben lag 3 med din selection og tryk på Random Seed.

Sådan gør du med alle 5 lag.

18. Vælg selection, select none og tryk på layers view all.

19. Stil dig på det øverste layer i din layerspalette højreklik og tryk nyt rasterlayer.

Fyld dit layer med  med arguld 10 eller en anden guldfarve hvis du synes.

20. Gå i selection i din menulinje og tryk select all,.

Derefter selection modify contract:

Tryk edit cut og tryk derefter på selection og tryk selection invert:

Vælg effekt innerbevel med følgende indstillinger.


Fjern din selection.

22. Skriv dit navn eller tilføj dit vandmærke.

*******

23. Nu skal vi have det hele over i animation shop. Luk øjnene på ALLE kuglelagene der er jo animation på layeret med troldmanden. Luk øjnene på

på lag 2 til 5 af baggrunds lagene med stjerner.

Højreklik på dit billede i paintshop pro og copy merge.

24. Åben animationshop og paste as new animation.

25.  Åben øjet på kuglelaget der ligger over troldmandslaget... troldmandslaget skal stadig være åbent.

Luk det første af dine stjernelag og åben det næste stjernelag  tryk copy merge gå i animationshop og paste after current frame.

26 Sådan fortsætter du til du har været alle igennem i paintshop pro,  du skulle gerne have 5 lag i din animation i animationshop nu.

27. Tryk på view animation i animationshop hvis du er tilfreds med animationshastigheden trykker du på optimation wizard og derefter save as.

Du er færdig med tutten.

********

Hvis du ejer nogle af de billeder jeg har tubet ved søgning på nettet, og du ikke er interesseret i at de er en del af denne tutorial......

eller hvis du er, og ved hvem der er kunstneren til det fantastiske billede Wizard; som jeg har tubet; og ønsker jeg giver kredit til dig.

så lad mig det vide.!


Håber du nød at lave denne tutorial, ligeså meget som jeg nød at skrive den.

Aurora